Вуглецевий облік та ретрофіт в архітектурному плануванні


Вуглецевий облік та ретрофіт в архітектурному плануванні

Зміна клімату – одна з найгостріших глобальних проблем сучасності. Антропогенні викиди парникових газів, насамперед CO2, призводять до підвищення температури на планеті з усіма негативними наслідками. Одним із найбільших джерел викидів CO2 є будівельний сектор. Перед будівель припадає близько 40% світових викидів вуглекислого газу.

У зв'язку з цим питання зниження вуглецевого сліду в архітектурі та будівництві набуває першорядного значення. Необхідний комплексний підхід – від вуглецевого обліку та енергоефективного проектування до ретрофіту існуючих будівель. Архітектори покликані відігравати ключову роль у створенні екологічного та стійкого довкілля.

Вуглецевий слід в архітектурі

Будівництво та експлуатація будівель є одними з основних джерел викидів парникових газів. За оцінками експертів, на долю будинків припадає близько 40% світових викидів CO2. Вуглецевий слід будівлі – це кількість викидів парникових газів протягом усього життєвого циклу: від видобутку будівельних матеріалів до знесення.

Щоб знизити вуглецевий слід, архітектори приділяють увагу вибору екологічних матеріалів, енергоефективності будівель, джерелам енергії, що відновлюються. Ключову роль грає етап проектування. Саме на цьому етапі закладаються рішення, що впливають на викиди CO2 у майбутньому.

Ретрофіт існуючих будівель

Крім проектування нових будівель, важливо знижувати вуглецевий слід уже збудованих. Для цього проводиться ретрофіт – комплекс заходів щодо модернізації та підвищення енергоефективності існуючих будівель.

В ході ретрофіту можуть встановлюватися сонячні батареї та вітрогенератори, проводитися утеплення фасадів, заміна вікон та дверей, модернізація інженерних систем. Такі заходи дозволяють скоротити споживання енергії на опалення, вентиляцію та освітлення на 30-50% та більше. Це значно зменшує вуглецевий слід будівлі.

Вуглецево-нейтральне проектування

Сучасні технології дозволяють створювати вуглецеві нейтральні будівлі, викиди CO2 яких повністю компенсуються за рахунок відновлюваних джерел енергії. Це досягається комплексом рішень.

По-перше, максимальне використання природного освітлення, природної вентиляції, теплоізоляції, а також smart систем для економії енергії. По-друге, застосування екологічних та місцевих будівельних матеріалів. По-третє, повна автономність завдяки сонячним батареям, вітрогенераторам, тепловим насосам.

Такі будинки не тільки зводять до нуля власні викиди CO2, а й дозволяють генерувати надмірну чисту енергію для інших потреб. Це майбутнє сталої архітектури.

Висновки

Вуглецевий слід будівель є найважливішим фактором у контексті зміни клімату. Комплексний підхід, що включає вуглецевий облік, ретрофіт існуючих будівель та проектування вуглецево-нейтральних будівель, може суттєво знизити викиди CO2 у будівельному секторі. Архітектори відіграють ключову роль у створенні екологічного та сталого середовища для життя.