Нанотехнології у виробництві фарб та покриттів


Нанотехнології у виробництві фарб та покриттів

В даний час нанотехнології активно застосовуються в різних галузях промисловості. Однією із сфер, де використання наноматеріалів та наноструктур відкриває широкі можливості, є виробництво лакофарбових матеріалів та покриттів.

Переваги використання нанотехнологій у виробництві фарб та покриттів

Застосування нанотехнологій дозволяє значно покращити експлуатаційні характеристики фарб та покриттів. Зокрема, завдяки введенню до їх складу наночастинок та наноструктур, можна досягти більш високої зносостійкості, покращених декоративних властивостей (яскравості кольору, глибини тону), підвищеної адгезії до різних поверхонь.

Крім того, використання нанодисперсних компонентів забезпечує можливість створення фарб та ЛКМ з унікальними захисними та самовідновлюваними властивостями.

Основні напрямки застосування нанотехнологій

В даний час нанотехнології активно застосовуються в різних галузях промисловості. Однією із сфер, де використання наноматеріалів та наноструктур відкриває широкі можливості, є виробництво лакофарбових матеріалів та покриттів.

Застосування нанотехнологій у цій галузі здійснюється за кількома основними напрямками: створення нанодисперсних пігментів та наповнювачів, отримання наноструктурованих плівкоутворювачів, модифікація поверхні частинок традиційних наповнювачів. Використання нанокомпонентів дозволяє значно покращити експлуатаційні характеристики фарб та покриттів.

Створення нанодисперсних пігментів та наповнювачів

Один із поширених підходів - це отримання нанорозмірних неорганічних пігментів (діоксиду титану, оксиду цинку, сульфіду кадмію та ін.). Маючи розмір частинок менше 100 нм, такі пігменти забезпечують високий ступінь світлопропускання та розсіювання у видимій області спектру, що дозволяє створювати фарби яскравих чистих кольорів.

Крім неорганічних пігментів, активно розробляються технології отримання органічних та гібридних нанопігментів на основі полімерів, барвників та ін.

Отримання наноструктурованих плівкоутворювачів

Ще один перспективний напрямок - синтез плівкоутворювальних речовин (олігомерів, полімерів) з нанорозмірною морфологією. Такі покриття відрізняються підвищеною твердістю, зносо- та хімічною стійкістю. Широко використовуються технології одержання органо-неорганічних гібридних плівок із наноструктурованою морфологією.

Модифікація поверхні частинок наповнювача

Перспективним є наноструктурування поверхні традиційних наповнювачів, таких як тальк, слюда, каолін та ін. Це дозволяє регулювати адгезійні та реологічні властивості фарб, покращувати їх експлуатаційні характеристики.

Перспективи розвитку нанотехнологій у цій галузі

Можна констатувати, що застосування нанотехнологій у виробництві лакофарбових матеріалів і покриттів - один з напрямків, що найбільш динамічно розвиваються. Очікується, що найближчими роками на ринку з'явиться ціла низка інноваційних продуктів на основі наноструктур, які дозволять отримувати фарби та захисні покриття з унікальним комплексом властивостей.

Висновок

Таким чином, завдяки досягненням нанотехнологій, сьогодні відкриваються принципово нові можливості для покращення споживчих характеристик лакофарбових матеріалів та захисних покриттів, створення продуктів із раніше недосяжними властивостями. Впровадження інноваційних нанотехнологій у цій галузі найближчими роками, безсумнівно, виведе її на якісно новий рівень.